Chính sách hoàn lại tiền

 Chính sách hoàn lại tiền

Chính sách của chúng tôi có hiệu lực trong khoảng thời gian 14 ngày theo lịch kể từ ngày mua. Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Khoản tiền hoàn lại theo tỷ lệ sẽ được cấp cho phần dịch vụ chưa sử dụng. Nếu khoảng thời gian 14 ngày đã hết kể từ khi mua hàng, rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn.

Yêu cầu hoàn lại tiền

Các tiêu chí sau phải được đáp ứng để đủ điều kiện nhận tiền hoàn lại:

 - Tài khoản của khách hàng phải ở trạng thái tốt
 - Dịch vụ trục trặc hoặc không hoạt động như mô tả

Nếu các điều kiện liệt kê ở trên không được đáp ứng, chúng tôi có quyền không hoàn lại tiền. Điều quan trọng cần lưu ý là thường có sự khác biệt giữa dịch vụ không hoạt động và tình huống bạn nhận được thông báo lỗi. Thông báo lỗi có thể liên quan đến thiết lập, cấu hình hoặc phần mềm không chính xác và kết quả là dịch vụ không hoạt động.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách hoàn lại tiền này, bạn có thể thực hiện việc này qua biểu mẫu liên hệ hoặc gửi email tới support@24hourviews.com

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 2 năm 2021