Chính sách bảo mật

 Chính sách quyền riêng tư

 Chính sách bảo mật này ("Chính sách") mô tả cách thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") mà bạn có thể cung cấp trên trang web 24hourviews.com ("Trang web" hoặc "Dịch vụ") và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào có liên quan của nó (gọi chung là " Dịch vụ ") được thu thập, bảo vệ và sử dụng. Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn") và OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Chính sách này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

Thu thập thông tin tự động

Khi bạn mở Trang web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, loại trình duyệt và phiên bản, loại và phiên bản hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ hoặc trang web bạn đã truy cập trước khi đến với Trang web và Dịch vụ, các trang của Trang web và Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thông tin bạn tìm kiếm trên Trang web, thời gian và ngày truy cập cũng như các số liệu thống kê khác.

Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng và lưu lượng truy cập của Trang web và Dịch vụ. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà ai đó có thể xác định bạn là một cá nhân cụ thể, có thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ e-mail của bạn). Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cố ý cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, mua hàng hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm những điều sau:

- Các chi tiết cá nhân như tên, quốc gia cư trú, v.v.
- Thông tin liên hệ như địa chỉ email, địa chỉ, v.v.
- Chi tiết tài khoản như tên người dùng, ID người dùng duy nhất, mật khẩu, v.v.
- Thông tin thanh toán như chi tiết thẻ tín dụng, chi tiết ngân hàng, v.v.
- Dữ liệu định vị địa lý như vĩ độ và kinh độ.

Một số thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn qua Trang web và Dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân về bạn từ các nguồn khác như cơ sở dữ liệu công cộng và các đối tác tiếp thị chung của chúng tôi. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng trên Trang web. Người dùng không chắc chắn về những thông tin bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi.

Sử dụng và xử lý thông tin thu thập được

Để cung cấp Trang web và Dịch vụ cho bạn hoặc để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi cần thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân nhất định. Nếu bạn không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng
- Thực hiện và quản lý đơn đặt hàng
- Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ
- Cải thiện sản phẩm và dịch vụ
- Gửi thông tin liên lạc tiếp thị và quảng cáo
- Trả lời các câu hỏi và cung cấp hỗ trợ
- Yêu cầu phản hồi của người dùng
- Cải thiện trải nghiệm người dùng
- Đăng lời chứng thực của khách hàng
- Cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu
- Thực thi các điều khoản và điều kiện và chính sách
- Bảo vệ khỏi lạm dụng và người dùng độc hại
- Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và ngăn ngừa tổn hại
- Chạy và vận hành Trang web và Dịch vụ

Việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn phụ thuộc vào cách bạn tương tác với Trang web và Dịch vụ, nơi bạn đang ở trên thế giới và nếu một trong những điều sau áp dụng: (i) bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể; Tuy nhiên, điều này không áp dụng, bất cứ khi nào việc xử lý Thông tin Cá nhân tuân theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California hoặc luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu; (ii) cung cấp thông tin là cần thiết để thực hiện một thỏa thuận với bạn và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng trong đó; (iii) việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn phải tuân theo; (iv) quá trình xử lý liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền hạn chính thức được giao cho chúng tôi; (v) việc xử lý là cần thiết vì các mục đích lợi ích hợp pháp do chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi

 Lưu ý rằng theo một số luật, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách chọn không tham gia) mà không cần phải dựa trên sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác dưới đây. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ sẵn lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho quá trình xử lý và cụ thể là việc cung cấp Thông tin Cá nhân là một yêu cầu theo luật định hay hợp đồng hay là một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Lập hóa đơn và thanh toán

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi xử lý thông tin thanh toán của bạn một cách an toàn. Việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bên xử lý bên thứ ba như vậy chịu sự điều chỉnh của các chính sách bảo mật tương ứng của họ. Chính sách này có thể có hoặc không có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư như Chính sách này. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

Quản lý thông tin

Bạn có thể xóa Thông tin Cá nhân nhất định mà chúng tôi có về bạn. Thông tin Cá nhân bạn có thể xóa có thể thay đổi khi Trang web và Dịch vụ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn xóa Thông tin Cá nhân, chúng tôi có thể duy trì một bản sao của Thông tin Cá nhân chưa được tiết lộ trong hồ sơ của chúng tôi trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi đối với các chi nhánh và đối tác của chúng tôi và cho các mục đích được mô tả bên dưới. Nếu bạn muốn xóa Thông tin Cá nhân của mình hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện việc này trên trang cài đặt của tài khoản trên Trang web hoặc đơn giản bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Tiết lộ thông tin

 Tùy thuộc vào Dịch vụ được yêu cầu hoặc khi cần thiết để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào bạn yêu cầu, chúng tôi có thể ký hợp đồng với các công ty khác và chia sẻ thông tin của bạn với sự đồng ý của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy làm việc với chúng tôi, bất kỳ chi nhánh và công ty con nào khác mà chúng tôi tin cậy để hỗ trợ hoạt động của Trang web và Dịch vụ có sẵn cho bạn. Chúng tôi không chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên thứ ba không có liên kết. Các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho những mục đích này với các bên thứ ba có chính sách bảo mật nhất quán với chúng tôi hoặc những người đồng ý tuân theo các chính sách của chúng tôi về Thông tin cá nhân. Các bên thứ ba này chỉ được cung cấp Thông tin Cá nhân mà họ cần để thực hiện các chức năng được chỉ định của họ và chúng tôi không cho phép họ sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho mục đích tiếp thị của riêng họ hoặc các mục đích khác.Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận được nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự, và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ

Trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại bởi một công ty khác, hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty đó, tài khoản người dùng và Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

Lưu giữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ dài hơn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào có được từ hoặc kết hợp Thông tin Cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó, nhưng không theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn. Khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền sửa chữa và quyền di chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Chuyển giao thông tin

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, việc truyền dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển và lưu trữ thông tin của bạn ở một quốc gia khác với quốc gia của bạn. Bạn có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc chuyển thông tin đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc đến bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật quốc tế công cộng hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên hợp quốc và về các biện pháp an ninh được thực hiện bởi chúng tôi để bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bất kỳ sự chuyển giao nào như vậy diễn ra, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần liên quan của Chính sách này hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Quyền của người dùng

Bạn có thể thực hiện một số quyền liên quan đến thông tin của bạn do chúng tôi xử lý. Cụ thể, bạn có quyền làm những việc sau: (i) bạn có quyền rút lại sự đồng ý mà trước đó bạn đã đồng ý với việc xử lý thông tin của mình; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý; (iii) bạn có quyền tìm hiểu xem thông tin có đang được chúng tôi xử lý hay không, tiết lộ thông tin liên quan đến các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao của thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của bạn và yêu cầu cập nhật hoặc sửa chữa thông tin đó; (v) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, hạn chế việc xử lý thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ nó; (vi) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của bạn; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, để truyền thông tin đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng với điều kiện là thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, trên một hợp đồng mà bạn là một phần hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng.

Quyền phản đối xử lý

Khi Thông tin Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được giao cho chúng tôi hoặc vì mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn để biện minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng nếu Thông tin Cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.Để tìm hiểu, liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, bạn có thể tham khảo các phần liên quan của tài liệu này

Quyền bảo vệ dữ liệu theo GDPR

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định và OnlineAnd LLC nhằm thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Thông tin Cá nhân của mình. Nếu bạn muốn được thông báo về Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

- Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và có khả năng truy cập Thông tin cá nhân của bạn.
- Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hoàn thiện Thông tin cá nhân mà bạn cho rằng chưa đầy đủ.
- Bạn có quyền yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình theo một số điều kiện của Chính sách này.
- Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.
- Bạn có quyền tìm kiếm các hạn chế đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn. Khi bạn hạn chế việc xử lý Thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin đó nhưng sẽ không xử lý thêm.
- Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy và được sử dụng phổ biến.
- Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào khi OnlineAnd LLC dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin Cá nhân của bạn.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Quyền riêng tư của California

Ngoài các quyền như được giải thích trong Chính sách này, cư dân California cung cấp Thông tin Cá nhân (như được định nghĩa trong quy chế) để có được các sản phẩm hoặc dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình có quyền yêu cầu và nhận được từ chúng tôi, mỗi năm một lần , thông tin về Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã chia sẻ, nếu có, với các doanh nghiệp khác để sử dụng tiếp thị. Nếu có thể, thông tin này sẽ bao gồm các loại Thông tin Cá nhân và tên và địa chỉ của những doanh nghiệp mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân đó cho năm dương lịch ngay trước đó (ví dụ: các yêu cầu được thực hiện trong năm hiện tại sẽ nhận được thông tin về năm trước) . Để có được thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cách thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện quyền của bạn có thể được chuyển đến OnlineAnd LLC thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu như vậy. Yêu cầu của bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh rằng bạn là người bạn đang tuyên bố hoặc bạn là đại diện được ủy quyền của người đó. Bạn phải bao gồm đầy đủ chi tiết để cho phép chúng tôi hiểu đúng yêu cầu và đáp ứng yêu cầu đó. Chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn hoặc cung cấp cho bạn Thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn trước để đưa ra yêu cầu đó và xác nhận rằng Thông tin cá nhân liên quan đến bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào qua Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin Cá nhân thông qua Trang web và Dịch vụ mà không được sự cho phép của họ. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web và Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Bạn cũng phải từ 16 tuổi trở lên để đồng ý xử lý Thông tin cá nhân của bạn ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn)

Bánh quy

Trang web và Dịch vụ sử dụng "cookie" để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên đĩa cứng của bạn. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc truyền vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho các mục đích thống kê để vận hành Trang web và Dịch vụ. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý chúng, hãy truy cập internetcookies.org

Không theo dõi tín hiệu

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi để báo hiệu cho các trang web bạn truy cập rằng bạn không muốn theo dõi hoạt động trực tuyến của mình. Theo dõi không giống như sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Vì những mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ những người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Trang web và Dịch vụ không theo dõi khách truy cập theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba. Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba có thể theo dõi các hoạt động duyệt web của bạn khi chúng cung cấp nội dung cho bạn, điều này cho phép chúng điều chỉnh những gì chúng hiển thị cho bạn.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể cho phép một số công ty bên thứ ba giúp chúng tôi điều chỉnh quảng cáo mà chúng tôi nghĩ rằng người dùng có thể quan tâm và thu thập và sử dụng dữ liệu khác về hoạt động của người dùng trên Trang web. Các công ty này có thể phân phối quảng cáo có thể đặt cookie và theo dõi hành vi của người dùng.

Thư điện tử quảng cáo

Chúng tôi cung cấp các bản tin điện tử mà bạn có thể tự nguyện đăng ký bất cứ lúc nào. Chúng tôi cam kết giữ bí mật địa chỉ email của bạn và sẽ không tiết lộ địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp được phép trong phần xử lý và sử dụng thông tin hoặc cho mục đích sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để gửi những email như vậy. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin được gửi qua e-mail theo luật và quy định hiện hành.

Tuân theo Đạo luật CAN-SPAM, tất cả các e-mail được gửi từ chúng tôi sẽ nêu rõ e-mail đó là của ai và cung cấp thông tin rõ ràng về cách liên hệ với người gửi. Bạn có thể chọn ngừng nhận bản tin hoặc email tiếp thị của chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong những email này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ tiếp tục nhận được các email giao dịch cần thiết.

Liên kết đến các tài nguyên khác

Trang web và Dịch vụ chứa các liên kết đến các tài nguyên khác không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các tài nguyên khác hoặc các bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi bạn rời khỏi Trang web và Dịch vụ cũng như đọc các điều khoản về quyền riêng tư của mỗi và mọi tài nguyên có thể thu thập Thông tin Cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong một môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép Thông tin Cá nhân trong sự kiểm soát và lưu giữ của mình. Tuy nhiên, không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây.Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những giới hạn về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) không thể đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa bạn và Trang web và Dịch vụ; và (iii) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể bị bên thứ ba xem hoặc giả mạo khi vận chuyển, bất chấp những nỗ lực hết sức

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy rằng tính bảo mật của Trang web và Dịch vụ đã bị xâm phạm hoặc Thông tin cá nhân của người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công bảo mật hoặc gian lận, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp hợp lý thích hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây tổn hại hợp lý cho người dùng do vi phạm hoặc nếu luật pháp yêu cầu thông báo khác. Khi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Website, gửi email cho bạn, gửi thư cho bạn.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ vào từng thời điểm theo quyết định của chúng tôi và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông báo cho bạn theo những cách khác theo quyết định của chúng tôi, chẳng hạn như thông qua thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp. Bất kỳ phiên bản cập nhật nào của Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chính sách sửa đổi được đăng tải, trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau ngày Chính sách sửa đổi có hiệu lực (hoặc hành động khác được chỉ định tại thời điểm đó) sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo cách thức khác biệt so với những gì đã nêu tại thời điểm Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập.

Chấp nhận chính sách này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Chính sách này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể làm như vậy qua biểu mẫu liên hệ hoặc gửi email tới support@24hourviews.com

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 2 năm 2021 
.