Återbetalningspolicy

Återbetalningspolicy

Vår policy är giltig under en period av 14 kalenderdagar från köpdatumet. Om du av någon anledning inte är nöjd med tjänsten kan du be om återbetalning. En proportionell återbetalning kommer att utfärdas för den oanvända delen av tjänsterna. Om perioden på 14 dagar har löpt ut efter köpet kan vi tyvärr inte erbjuda dig återbetalning.

Återbetalningskrav

Följande kriterier måste uppfyllas för att kvalificera sig för återbetalning:

 - Kundens konto måste ha god status
 - Servicen fungerar inte eller fungerar inte som beskrivet

Om villkoren ovan inte är uppfyllda förbehåller vi oss rätten att inte göra en återbetalning. Det är viktigt att tänka på att det ofta är skillnad mellan en tjänst som inte fungerar och en situation där du får ett felmeddelande. Felmeddelanden kan vara relaterade till en felaktig installation, konfiguration eller programvara och som ett resultat av att tjänsten inte fungerar.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss angående någon fråga som rör denna återbetalningspolicy kan du göra det via kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till support@24hourviews.com

Detta dokument uppdaterades senast den 19 februari 2021