Angrerett

Refusjonspolicy

Vår policy er gyldig i en periode på 14 kalenderdager fra kjøpsdatoen. Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med tjenesten, kan du be om refusjon. En proporsjonal refusjon vil bli utstedt for den ubrukte delen av tjenestene. Hvis perioden på 14 dager har gått ut etter kjøpet, kan vi dessverre ikke tilby deg refusjon.

Refusjonskrav

Følgende kriterier må oppfylles for å kvalifisere for refusjon:

 - Kundens konto må ha god anseelse
 - Tjenesten virker feil eller fungerer ikke som beskrevet

Hvis betingelsene ovenfor ikke er oppfylt, forbeholder vi oss retten til ikke å gi refusjon. Det er viktig å huske på at det ofte er forskjell på en tjeneste som ikke fungerer og en situasjon der du får en feilmelding. Feilmeldinger kan være relatert til feil oppsett, konfigurasjon eller programvare, og som et resultat av dette fungerer ikke tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til denne refusjonspolicyen, kan du gjøre det via kontaktskjemaet eller sende en e-post til support@24hourviews.com

Dette dokumentet ble sist oppdatert 19. februar 2021