תנאי השירות

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אלה ("הסכם") מגדירים את התנאים וההגבלות הכלליים של השימוש שלך באתר 24hourviews.com ("אתר" או "שירות") וכל אחד מהמוצרים והשירותים הקשורים אליו (ביחד, "שירותים"). הסכם זה מחייב מבחינה משפטית בינך ("משתמש", "אתה" או "שלך") לבין OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו"). על ידי גישה ושימוש באתר ובשירותים, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לתנאי הסכם זה. אם אתה מתקשר בהסכם זה בשם עסק או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר שיש לך הסמכות לחייב ישות כזו להסכם זה, ובמקרה זה המונחים "משתמש", "אתה" או "שלך" יתייחסו לישות כזו. אם אין לך סמכות כזו, או אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אינך חייב לקבל הסכם זה ואינו רשאי לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים. אתה מאשר שהסכם זה הוא חוזה בינך לבין OnlineAnd LLC, למרות שהוא אלקטרוני ואינו חתום פיזית על ידך, והוא מסדיר את השימוש שלך באתר ובשירותים.

חשבונות וחברות

עליך להיות בן 18 לפחות כדי להשתמש באתר ובשירותים. על ידי שימוש באתר ובשירותים ועל ידי הסכמתך להסכם זה אתה מתחייב ומצהיר כי אתה בן 18 לפחות. אם אתה יוצר חשבון באתר, אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון ולכל פעולה אחרת הננקטת בקשר אליו. אנו עשויים, אך אין לנו מחויבות, לפקח ולבדוק חשבונות חדשים לפני שתוכל להיכנס ולהתחיל להשתמש בשירותים. מתן פרטי קשר כוזבים מכל סוג שהוא עלול לגרום לסגירת חשבונך. עליך להודיע ​​לנו באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת. לא נהיה אחראים לכל מעשים או מחדלים מצדך, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה ממעשים או מחדלים כאלה. אנו עשויים להשעות, להשבית או למחוק את חשבונך (או כל חלק ממנו) אם נחליט שהפרת הוראה כלשהי בהסכם זה או שהתנהגותך או התוכן שלך נוטים לפגוע במוניטין וברצון הטוב שלנו. אם נמחק את חשבונך מהסיבות לעיל, לא תוכל להירשם מחדש לשירותים שלנו. אנו עשויים לחסום את כתובת הדוא"ל ואת כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך כדי למנוע רישום נוסף.

חיוב ותשלומים

אתה תשלם את כל העמלות או החיובים לחשבונך בהתאם לעמלות, לחיובים ולתנאי החיוב התקפים בזמן שעמלה או חיוב יש לתשלום. אם, לפי שיקול דעתנו, הרכישה שלך מהווה עסקה בסיכון גבוה, נדרוש ממך לספק לנו עותק של תעודה מזהה תקפה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה, ואולי גם עותק של דף חשבון בנק עדכני עבור כרטיס האשראי או החיוב שבו השתמשת. עבור הרכישה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מוצרים ותמחור מוצרים בכל עת. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע איתנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת אותו חשבון לקוח, אותו כרטיס אשראי ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת לחיוב ו/או למשלוח. במקרה שנבצע שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע ​​לך על ידי יצירת קשר עם הדואר האלקטרוני ו/או כתובת החיוב/מספר הטלפון שסופקו בעת ביצוע ההזמנה.

דיוק המידע

לעיתים עשוי להיות באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות העלולים להתייחס למבצעים והצעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו באתר או בשירותים אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (לרבות לאחר הגשת הזמנתך).איננו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע באתר לרבות, ללא הגבלה, מידע על מחירים, למעט כנדרש על פי חוק אין לנקוט בעדכון או תאריך רענון מוגדר באתר כדי לציין כי כל המידע באתר או בשירותים. שונתה או עודכנה.

שירותי צד שלישי

אם תחליט להפעיל, לגשת או להשתמש בשירותי צד שלישי, שים לב שהגישה והשימוש שלך בשירותים אחרים כאלה נשלטים אך ורק על ידי התנאים וההגבלות של שירותים אחרים כאלה, ואיננו תומכים, איננו אחראים או אחראים ל, ולא להציג מצג לגבי כל היבט של שירותים אחרים כאמור, לרבות, ללא הגבלה, תוכנם או האופן שבו הם מטפלים בנתונים (כולל הנתונים שלך) או כל אינטראקציה בינך לבין הספק של שירותים אחרים כאמור. אתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל תביעה נגד OnlineAnd LLC ביחס לשירותים אחרים כאלה. OnlineAnd LLC אינה אחראית לכל נזק או אובדן שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם ההפעלה, הגישה או השימוש שלך בכל שירות אחר כזה, או הסתמכותך על נוהלי הפרטיות, תהליכי אבטחת מידע או מדיניות אחרת של אחר כזה. שירותים. ייתכן שתידרש להירשם או להתחבר לשירותים אחרים כאלה בפלטפורמות שלהם. על ידי הפעלת כל שירות אחר, אתה מתיר במפורש ל-OnlineAnd LLC לחשוף את הנתונים שלך לפי הצורך כדי להקל על השימוש או ההפעלה של שירות אחר כזה.

קישורים למשאבים אחרים

למרות שהאתר והשירותים עשויים לקשר למשאבים אחרים (כגון אתרי אינטרנט, אפליקציות לנייד וכו'), איננו מרמזים, במישרין או בעקיפין, על כל אישור, שיוך, חסות, תמיכה או זיקה לכל משאב מקושר, אלא אם כן צוין במפורש. כאן. איננו אחראים לבדיקה או הערכה, ואיננו מתחייבים להצעות של עסקים או אנשים כלשהם או לתוכן המשאבים שלהם. איננו נושאים באחריות או חבות כלשהי לפעולות, מוצרים, שירותים ותכנים של כל צד שלישי אחר. עליך לעיין בקפידה בהצהרות המשפטיות ובתנאי השימוש האחרים של כל משאב שאליו אתה ניגש דרך קישור באתר ובשירותים. הקישור שלך לכל משאב אחר מחוץ לאתר הוא על אחריותך בלבד.

שימושים אסורים

בנוסף לתנאים אחרים כמפורט בהסכם, נאסר עליך להשתמש באתר ובשירותים או בתוכן: (א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לשדל אחרים לבצע או להשתתף בפעולות בלתי חוקיות כלשהן; (ג) להפר כל תקנות בינלאומיות, פדרליות, פרובינציאליות או מדינתיות, חוקים, חוקים או תקנות מקומיות; (ד) להפר או להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להכפיש, להשמיץ, לבזות, להפחיד או להפלות על סמך מגדר, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שיעשה או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או התפעול של האתר והשירותים, המוצרים והשירותים של צד שלישי או האינטרנט; (ח) לספאם, דיוג, פארם, עילה, עכביש, זחילה או גרידה; (ט) לכל מטרה מגונה או בלתי מוסרית; או (י) להפריע או לעקוף את תכונות האבטחה של האתר והשירותים, מוצרים ושירותים של צד שלישי או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר ובשירותים בשל הפרה של כל אחד מהשימושים האסורים.

ויתור על אחריות

אתה מסכים ששירות כזה מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין" וכי השימוש שלך באתר ובשירותים הוא על אחריותך בלבד. אנו מתנערים במפורש מכל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.אנחנו לא מתחייבים שהשירותים יעמדו בדרישות שלך, או שהשירות יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות; אנחנו גם לא מתחייבים לגבי התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירות או לגבי הדיוק או המהימנות של כל מידע שהושג באמצעות השירות או שפגמים בשירות יתוקנו אתה מבין ומסכים שכל חומר ו/או נתונים שהורדו או הושגו בדרך אחרת באמצעות השימוש בשירות נעשים על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד וכי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן של נתונים הנובעים מהורדה של חומר ו/או נתונים כאמור. איננו מתחייבים לגבי סחורות או שירותים כלשהם שנרכשו או הושגו באמצעות השירות או עסקאות כלשהן שבוצעו באמצעות השירות, אלא אם צוין אחרת. שום עצה או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מאתנו או דרך השירות, לא ייצור כל אחריות שלא נכתבה כאן במפורש.

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה, OnlineAnd LLC, השותפים, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הספקים או נותני הרישיונות שלה לא יהיו אחראים כלפי כל אדם לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, כיסוי או נזק תוצאתי ( לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, מכירות, מוניטין, שימוש בתוכן, השפעה על העסק, הפרעה עסקית, אובדן חסכונות צפוי, אובדן הזדמנות עסקית) בכל אופן שנגרם, לפי כל תיאוריה של אחריות, לרבות, ללא הגבלה , חוזה, עוולה, אחריות, הפרת חובה חקוקה, רשלנות או אחרת, גם אם הצד האחראי קיבל ייעוץ לגבי האפשרות של נזקים כאלה או יכול היה לחזות נזקים כאלה. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, האחריות המצטברת של OnlineAnd LLC ושל החברות המסונפות שלה, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הספקים ומעניקי הרישיונות הקשורים לשירותים תהיה מוגבלת לסכום העולה על דולר אחד או כל סכומים ששולם בפועל במזומן על ידי לך ל-OnlineAnd LLC לתקופה הקודמת של חודש אחד לפני האירוע או ההתרחשות הראשונים שהובילו לחבות כזו. ההגבלות וההחרגות חלות גם אם תרופה זו אינה מפצה אותך במלואה על כל אובדן או כשל במטרה המהותית שלו.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולהחזיק את OnlineAnd LLC ואת השותפים המסונפים שלה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הספקים ומעניקי הרישיונות שלה ללא פגיעה מכל התחייבות, הפסדים, נזקים או עלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שנגרמו בקשר עם או הנובעים מכל טענות, תביעות, פעולות, מחלוקות או דרישות של צד שלישי שהועלו כנגד כל אחד מהם כתוצאה מהתוכן שלך או הקשור אליו, השימוש שלך באתר ובשירותים או כל התנהגות בלתי הולמת מכוונת מצדך.

בר הפרדה

ניתן לממש את כל הזכויות וההגבלות הכלולות בהסכם זה והן יהיו ישימות ומחייבות רק במידה שאינן מפרות את החוקים הרלוונטיים ונועדו להיות מוגבלות במידה הדרושה כדי שלא יהפכו את הסכם זה לבלתי חוקי, פסול. או בלתי ניתן לאכיפה. אם הוראה או חלק כלשהו של הוראה כלשהי בהסכם זה ייקבע כבלתי חוקי, פסול או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, כוונת הצדדים היא ששאר ההוראות או חלקיו יהוו את הסכמתם ביחס ל- הנושא של זה, וכל ההוראות הנותרות או חלקים מהן יישארו בתוקף ובתוקף.

יישוב סכסוכים

היווצרותו, הפרשנות והביצוע של הסכם זה וכל מחלוקת הנובעת ממנו יהיו כפופים לחוקים המהותיים והפרוצדורליים של ניו יורק, ארצות הברית, ללא התחשבות בכללים שלה לגבי התנגשויות או ברירת חוק, ובמידה הרלוונטית, חוקי ארצות הברית.סמכות השיפוט והמקום הבלעדיים לפעולות הקשורות לנושא זה יהיו בתי המשפט הממוקמים בניו יורק, ארצות הברית, ואתה נכנע בזאת לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט כאלה. אתה מוותר בזאת על כל זכות למשפט חבר מושבעים בכל הליך שיתעורר של הסכם זה או קשור אליו. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין אינה חלה על הסכם זה.

מְשִׁימָה

אינך רשאי להקצות, למכור מחדש, לתת רישיון משנה או להעביר או להאציל כל זכויות או מחויבויות שלך לפי הסכם זה, כולן או חלקן, ללא הסכמתנו מראש ובכתב, שהסכמה תהיה לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות; כל הקצאה או העברה כזו תהיה בטלה ומבוטלת. אנו חופשיים להמחות כל זכויות או התחייבויות שלה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כחלק ממכירת כל נכסיו או מניותיו או באופן מהותי או כחלק ממיזוג.

שינויים ותיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה או תנאיו המתייחסים לאתר ולשירותים בכל עת, בתוקף עם פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה באתר. כשנעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית עמוד זה. המשך השימוש באתר ובשירותים לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.

הסכמה לתנאים אלה

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההגבלות שלו. על ידי גישה ושימוש באתר ובשירותים אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה. אם אינך מסכים לציית לתנאי הסכם זה, אינך מורשה לגשת או להשתמש באתר ובשירותים.

יצירת קשר

אם תרצה ליצור איתנו קשר כדי להבין יותר על הסכם זה או מעוניין ליצור איתנו קשר בכל עניין הקשור אליו, תוכל לעשות זאת באמצעות טופס יצירת הקשר או לשלוח דוא"ל לכתובת support@24hourviews.com

מסמך זה עודכן לאחרונה ב-19 בפברואר 2021
.