ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ("Συμφωνία") ορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου 24hourviews.com ("Ιστότοπος" ή "Υπηρεσία") και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών του (συλλογικά, "Υπηρεσίες"). Αυτή η Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας") και την OnlineAnd LLC ("OnlineAnd LLC", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Εάν συνάπτετε την παρούσα Συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω οντότητα με την παρούσα Συμφωνία, οπότε οι όροι "Χρήστης", "εσείς" ή "σας" θα αναφέρονται σε μια τέτοια οντότητα. Εάν δεν διαθέτετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε την παρούσα Συμφωνία και δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία είναι μια σύμβαση μεταξύ εσάς και της OnlineAnd LLC, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν έχει υπογραφεί φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

Λογαριασμοί και συνδρομή

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Εάν δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες πραγματοποιούνται σε σχέση με αυτόν. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε νέους λογαριασμούς προτού μπορέσετε να συνδεθείτε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος του) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας θα τείνει να βλάψει τη φήμη και την καλή θέλησή μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ξανά στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψουμε περαιτέρω εγγραφή.

Χρέωση και πληρωμές

Θα καταβάλλετε όλες τις χρεώσεις ή χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τις χρεώσεις, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν τη στιγμή που ένα τέλος ή χρέωση είναι πληρωτέο και πληρωτέο. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας συνιστά συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ένα αντίγραφο της έγκυρης ταυτότητας με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και πιθανώς ένα αντίγραφο πρόσφατης τραπεζικής κίνησης για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία.

Ακρίβεια πληροφοριών

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με προωθήσεις και προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας).Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. έχει τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Υπηρεσίες τρίτων

Εάν αποφασίσετε να ενεργοποιήσετε, να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτων, ενημερωθείτε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση τέτοιων άλλων υπηρεσιών διέπονται αποκλειστικά από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων άλλων υπηρεσιών και δεν προσυπογράφουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για και δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση ως προς οποιαδήποτε πτυχή τέτοιων άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου τους ή του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σας) ή οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ εσάς και του παρόχου τέτοιων άλλων υπηρεσιών. Παραιτείστε αμετάκλητα οποιαδήποτε αξίωση έναντι της OnlineAnd LLC σε σχέση με τέτοιες άλλες υπηρεσίες. Η OnlineAnd LLC δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με την ενεργοποίηση, την πρόσβαση ή τη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων άλλων υπηρεσιών ή την εξάρτησή σας από τις πρακτικές απορρήτου, τις διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων ή άλλες πολιτικές τέτοιων άλλων Υπηρεσίες. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε τέτοιες άλλες υπηρεσίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες τους. Ενεργοποιώντας οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, επιτρέπετε ρητά στην OnlineAnd LLC να αποκαλύψει τα δεδομένα σας όπως είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της χρήσης ή ενεργοποίησης αυτής της άλλης υπηρεσίας.

Σύνδεσμοι με άλλους πόρους

Παρόλο που ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σχέση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εν τούτω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. (η) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape. (i) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ι) να παρέμβει ή να παρακάμψει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από μέρους σας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται σε βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμη" και ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. ούτε παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ή/και τα δεδομένα που λήφθηκαν ή λήφθηκαν με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνονται με δική σας κρίση και ευθύνη και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λάβατε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση που δεν παρέχεται ρητά στο παρόν.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η OnlineAnd LLC, οι θυγατρικές της, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή επακόλουθη ζημιά ( συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) όπως και να προκληθεί, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό , σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση, παράβαση νομοθετικής υποχρέωσης, αμέλεια ή άλλο, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημιές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της OnlineAnd LLC και των θυγατρικών της, αξιωματικών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και δικαιοπαρόχων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή σε τυχόν ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσείς στην OnlineAnd LLC για την προηγούμενη περίοδο ενός μήνα πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η θεραπεία δεν σας αποζημιώσει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτύχει στον ουσιαστικό σκοπό της.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την OnlineAnd LLC και τις θυγατρικές της, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, πράκτορες, προμηθευτές και δικαιοπάροχους αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, απωλειών, ζημιών ή δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν σε σχέση ή προκύπτουν από οποιαδήποτε ισχυρισμοί, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτά ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το Περιεχόμενό σας, τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιασδήποτε εσκεμμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους σας.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και θα ισχύουν και θα δεσμευτούν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που απαιτείται ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σε σχέση με αντικείμενο του παρόντος και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Επίλυση διαφοράς

Ο σχηματισμός, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από τους ουσιαστικούς και δικονομικούς νόμους της Νέας Υόρκης, Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της σχετικά με τις συγκρούσεις ή την επιλογή δικαίου και, στο βαθμό που ισχύει, τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών.Η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, και δια του παρόντος υποβάλλεστε στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία προκύψει της παρούσας Συμφωνίας ή σχετίζονται με αυτήν. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να εκχωρήσετε υπό-άδεια ή να μεταβιβάσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από το παρόν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία θα είναι κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση. οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση είναι άκυρη. Είμαστε ελεύθεροι να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών στοιχείων ή των αποθεμάτων του ή ως μέρος μιας συγχώνευσης.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της που σχετίζονται με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της Συμφωνίας στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με αυτήν, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να στείλετε ένα email στη διεύθυνση support@24hourviews.com

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 19 Φεβρουαρίου 2021
.