Gói khuyến mãi nhiều bài đăng trên TikTok

TikTok Multi Post Promotion Package - 24HourViews
Sale price$125.00 Regular price$131.00
Save 5%
**Checkout In USD** no hidden fees. Always Pay The Price You See

Chọn gói khuyến mại:

Chọn gói khuyến mại

Số lượng:
24hourviews marketing help

Speak With Our Experts

Có gì trong Gói khuyến mãi nhiều bài đăng trên TikTok của chúng tôi (mỗi bài được chọn bên dưới):

** Chọn # trong số Bài đăng Dưới đây

  • Hơn 1000 lượt xem ( Lượt xem duy nhất Lượt xem thực & Lượt xem đang hoạt động) trên mỗi bài đăng
  • Hơn 100 lượt thích (Lượt thích trên tài khoản thực) trên mỗi bài đăng
  • 10 Nhận xét Thực tế (Nhận xét về bài đăng của bạn) Trên mỗi Bài đăng

*** Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng liên kết Tài khoản TikTok mà bạn muốn quảng cáo. Chúng tôi tạo chiến dịch của bạn với bài đăng mới nhất trên tài khoản của bạn. Sau khi chiến dịch được tạo, nó không thể bị hủy bỏ.

*** Hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn ở chế độ công khai trước khi mua hàng