Gói khuyến mãi Instagram

Instagram Promotion Package.
Sale price$140.00 Regular price$160.00
Save 13%
**Checkout In USD** no hidden fees. Always Pay The Price You See

Chọn gói khuyến mại:

Chọn gói khuyến mại

Số lượng:
24hourviews marketing help

Speak With Our Experts

Có gì trong gói quảng cáo Instagram của chúng tôi:

  • 2500 Lượt xem ( Lượt xem Duy nhất Lượt xem Thực & Lượt xem Hoạt động)
  • 500 Người theo dõi (Tài khoản IG thực)
  • 500 lượt thích (Lượt thích tài khoản IG thực)
  • 10 Nhận xét Thực tế (Nhận xét về bài đăng của bạn)

*** Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng liên kết IG Post. Chúng tôi tạo chiến dịch của bạn với Liên kết bài đăng trên IG của bạn đã được gửi. Sau khi chiến dịch được tạo, nó không thể bị hủy bỏ.

*** Nếu bạn cung cấp liên kết Tài khoản của mình để quảng cáo bài đăng, chúng tôi sẽ sử dụng bài đăng tải lên cuối cùng của bạn để quảng cáo.